Procesfacilitering &

teamsamarbejde

Procesfacilitering

Design og facilitering af strategiproces (NGO organisation)
Efter en indledende behovsafklaring er det tydeligt at en fælles retning og ambition, der kan kommunikeres er nødvendigt for at styre samarbejdet imellem 33 velgørende organisationer. Med input på trends, ekspertindlæg og mange gode dialoger om centrale spørgsmål, blev der udviklet en strategi som arbejdsgrupperne oplevede var tydelig og havde lyst til at videreudvikle og kvalificere.

Sammen blev grundstenen for et fælles fremadrette samarbejde lagt, som der var bred opbakning til og energi i at eksekvere.

Kick-start på fondsansøgningsproces med bred involvering (NGO organisation)
Ansøgningsprocessen igangsættes på bagkant af en heldagsworkshop, hvor medarbejdere og eksperter deltager udpeger, indkredser og udkrystalliserer den ramme og det indhold ansøgningen skal bygge på. Processen er designet så den er kreativ og aktiv og hvor der er plads til diskussioner og det at udfordre hinandens perspektiver.

Dagen byder på høj energi, læring om hinandens hverdagserfaringer og fagområder – og munder ud i en ramme for ansøgningen samt en plan for den videre eksekvering, hvor flere deltagere melder sig på specifikke områder kva deres spidskompetence.