Organisationsudvikling & Procesoptimering

coaching ikon

Udvikling og facilitering af patientworkshops med grafisk recording (Styrelse)
I samarbejde med kunden har jeg udviklet en række patientworkshops indenfor forskellige sygdomsområder. Formålet er at sikre patientperspektivet i udvikling af spørgeskemaer, der  skaber grundlag for tilpassede behandlingsforløb, der gør den enkelte patient mere aktiv i eget forløb.

Patienternes stemmer blev gennem ord og tegninger præsenteret på klinikerworkshops. Det grafiske input har været med til at kvalificere og fastholde patientperspektivet i de sundhedsprofessionelles udvikling af spørgeskemaer.

Udvikling og design af målproces for hele organisationen  (Privat organisation)
Efter direktionens udvikling af forretningsmål designer vi en proces, der involverer hele organisationen. Her får alle medarbejdere mulighed for at diskutere og oversætte målene til praksis, hvilket gør målene nærværende for den enkelte medarbejder.

Dialogerne og alle medarbejdernes input tager ledelsen videre i en proces, vi designer, med fokus på diskussion af, hvad det betyder for lederrollen og hvordan lederne vil planlægge arbejdet med at indfri forretningens mål.

Brugeranalyse og Community building (Privat organisation)
Efter interviews og analyse af data har vi justeret formuleringen af  kernefortællingen. Derefter har vi sammen udviklet en community model, hvorudfra nye mikropraksisser blev iværksat med et tydeligt fokus på det nye narrativ.

Der bliver sat fokus på kompetencen, at facilitere et community, hvor der blandt andet bliver arbejdet på at skabe anledninger til at connecte medlemmerne. Vi arbejder strategisk på at kommunikere alle de gode historier og samtaler der pludselig spirre og evaluerer løbende den kultur, der udfolder sig, som er afgørende for vores videre respons.

Foranalyse af IT tilfredshed internt i organisation (Privat organisation)
I forbindelse med en stor kvantitativ IT tilfredshedsmåling er der behov for dybdegående forståelse af medarbejdernes svar. Gennem interviews med ledere og medarbejdere fra forretningen indhentes data, der giver IT direktør og ledere nye indsigter og forståelse. Her identificeres konkrete indsatser på en række forskellige områder fra bla. tydelig ledelse og øget samarbejde på tværs til procesoptimering og forretningsnær kommunikation.

En indstilling til executive board blev udarbejdet, der både stiller spørgsmål til den fremadrettet strategiske prioritering og tydeliggør anbefalinger til initiativer, der kan imødekomme og forbedre tilfredsheden med it organisationen.

Ny struktur med fokus og tid til kerneopgaven (NGO organisation)
Efter interview med teammedlemmerne viser det sig, at det oprindelige opdrag ikke er hovedudfordringen. Hovedpointerne deler jeg med teamlederen hvorefter vi beslutter vi starte et andet sted. Udfordringen er uklart mandat i organisationen, utydelige mål og en mødestruktur, der ikke understøtter teamets behov. Møderne er præget af for lange statusmøder, for mange forstyrrelser og manglende videndeling.

Derfor bygger vi en ny struktur og afklarer mål med teamets opgaver, så der er fælles forståelse af opgave, rolle og mål. Rammeafklaringerne og den nye struktur hjælper med at få øget fokus og ro i teamet.