Coaching & Ledelsessparring

coaching ikon

Rådgivning og sparring strategi og ledelsesrolle (Privat organisation)
Møderne foregår meget forskelligt alt efter hvad organisationen står overfor. Møderne kan tage form af konkret sparring og udfordring af specifikke koncepter og strategier til en mere undersøgende samtale, der går på ledelsesrollen og teamdynamikker.

Ledere i både små og store organisationer kan opleve at være meget alene med sine opgaver og refleksioner. Jeg oplever i mine sparringssessioner, at det at få sat ord på sine strategier,  generelle personale udfordringer eller konkrete initiativer kan skabe ny indsigt, der enten anvendes til justeringer og ændringer eller til at få større sikkerhed i de beslutninger vedkommende træffer.

Det at prioritere tid til at stoppe op og blive tvunget til at reflektere og med nye spørgsmål få flere perspektiver på udfordringerne skaber ny energi og handlemuligheder i at arbejdet.

Rådgivning strategi og forretningsmodel (Privat organisation)