Tandem Cykling Ikon

Forandringer der virker i hverdagen

Filosofi

Tandem hjælper organisationer med at omsætte strategier og projekter til handling og adfærd.

Tandem er min tro på partnerskabet. På et tæt samarbejde med en fælles intention om at vi først er i mål, når organisationen, kunderne eller borgerne kan se, høre og mærke effekten af forandringen. I vores samarbejde er det muligt at skifte plads undervejs. Fra at drive og facilitere indsatsen til at sidde bagved, stille spørgsmål om retning, tempo og alle detaljerne på vejen, der er centrale for, hvordan vi kommer i mål med forandringen.

Gode forandringer udfoldes dér, hvor vi har tillid til at udfordre vanetænkning og tør stille spørgsmål. Der hvor vi reelt lytter, observerer og tør køre nye veje, hvis det viser sig nødvendigt. Sammen arbejder vi på at skabe balance mellem refleksion og fremdrift, struktur og kultur, involvering og beslutning, får at få organisationen med og skabe vedvarende resultater.

I samarbejdet med mig oplever du:

mekanik

Alsidig & kreativ værktøjskasse

Jeg fokuserer på at forstå organisationen som forretning, kultur og struktur. Skal en forandring leve efter implementeringsfasen er det vigtigt at væve den ind i det system, kultur og forretninglogikker, den skal udfolde sig i.

forstørrelse

Nærværende & undersøgende dialog

Jeg bruger dialogen og min nysgerrighed til at skabe viden og forståelse for organisationens behov og levede liv. Det rummer muligheder, udfordringer og dilemmaer som er helt centrale at forstå og navigere i for at designe effektfulde løsninger.

aim

Energifulde & målfokuserede processer

Jeg bruger min brede erfaring fra offentlige og private virksomheder til at skabe processer, hvor ledere og medarbejdere oplever at blive hørt, få fælles retning i samarbejdet og energi til det fortsatte forandringsarbejde.

blyant

Strategisk & visuel kommunikation

Jeg arbejder med at rammesætte forandringer i både ord og billeder. En del af forandringens succes findes i kommunikationen, der tager ledere og medarbejdere i hånden og tydeliggør, ambition, retning og konkrete trin på vejen.

Vil du vide mere om hvem jeg er?

Ydelser

Jeg indgår som rådgiver, sparringspartner og facilitator på hele turen eller enkelte steder i processen alt efter organisationens behov.
Mine kerneydelser beskriver jeg sådan:

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling & procesoptimering

Rådgiver og sparrer på udvikling, facilitering og implementering af konkrete forandringsprocesser.

Procesfacilitering

Procesfacilitering & teamsamarbejde

Udvikler og faciliterer processer der skaber fælles forståelse, klarhed og et fundament for handling.

Kompetenceudvikling ikon

Kompetenceudvikling & organisationslæring

Udvikler læringsforløb der klæder leder og medarbejdere på med ny viden og kompetencer som skaber afsæt for ændret adfærd.

coaching ikon

Coaching & ledelsessparring

Coacher ledere der får dybere indsigt i sig selv og egen praksis og udsigt, til at forstå kolleger og de samspil, der udfolder sig, som skaber nye handlemuligheder.

Kunder

Gennem årene har jeg løst opgaver med en lang række kommuner, ministerier og privat organisationer.
Her er et udsnit af de forskellige organisationer, jeg har samarbejdet med: